Açık öğretim lisesinden tasdiknamesini alanlar kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler. Açık öğretim lisesi öğrencileri için kayıt zamanı okullar kapandıktan yani haziran ayı sonu gibi başlar okullar açılınca biter. Dönem içerisinde kayıt yapılmaz.
Açık öğretim lisesinde öğrenci kendi çaba ve gayreti ile sınavlara hazırlanmaktadır. Akşam lisesinde ise yüz yüze eğitim yapılmaktadır. Öğrenci anlayamadığı konuyu hocasına tekrar tekrar sorma imkanına sahip olduğu için daha rahat öğrenmiş olur. Akşam lisesinde sınıf geçme esası vardır. Bazı dersleriniz zayıf olsa da sınıfınızı geçtiğiniz zaman, başarısız olunan derslerden de muaf olmuş olursunuz.
Lise diplomasına sahip olabilmek birçok anlam ifade etmektedir. Gerek devlet kurumlarında gerekse özel kurumlarda lise diplomasına sahip olmayanlara iş imkanı tanınmamaktadır. Serbest olarak herhangi bir işyeri de açamayacaklardır. Ayrıca lise diplomasına sahip olmakla ülkemizdeki ve yurtdışındaki üniversitelere girebilmek için büyük bir fırsat yakalamış olacaksınız.
Diploma ve kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan akşam liselerinin en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başlamasıdır. Kağıthane Akşam Lisesi, herhangi bir nedenle lise eğitimini tamamlayamamış herkese lise mezuniyeti imkanı sağlıyor.
Özel akşam liselerinde yaş sınırlaması 18 ve üstüdür. Eğer öğrenci örgün okuduğu lisede 2 yıl üstüste sınıf tekrarı yapmış ise her yaşta gelebilir. Ancak örgündeki eğitim öğretim hakkı bitmemiş ise (2 yıl üst üste sınıf tekrarı yapmamış ise) 18 yaşından gün almış olması gerekmektedir. Kayıt şartlarını taşıyan her yaştaki kişi kayıt yaptırabilir.
Diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Diğer liseden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse özel akşam liselerinden mezun olan öğrenciler de o haklara sahiptir.

Akşam Lisesine Kimler Kayıt Yaptırabilir?

1) İlköğretim okulundan (ortaokul) mezun, 18 yaşını doldurmuş ya da örgün öğretim kurumlarında okurken 2 yıl kalıp okuma hakkını kullanmış olanlar.
2) Başka bir akşam lisesinde okuyanlar.
3) Açık lisede okuyanlar.

Akşam Lisesine Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1- Öğrenim belgesi aslı
2- İki adet vesikalık fotoğraf
3- Nüfus cüzdanı örneği
4- Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge
5- 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi istenir.

NEDEN AKŞAM LİSESİ?

Uzun yıllar boyunca eğitim kurumlarında edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda, Kağıthane Akşam Lisesi’ni kurmuş bulunmaktayız. Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel genel amaçları ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak onların…

DEVAMINI OKU

MEB ÖZEL AKŞAM LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

Bu okulların amacı, on sekiz yaşını bitirmiş olup örgün gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenler ile okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim ve öğretim imkanı sağlamaktır.
Buna göre akşam liselerine;

1- Ortaokulu bitirmiş ve 18 yaşından büyük olan öğrenciler
2- Ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmiş olan öğrenciler
3- Açık liseye kayıtlı ve 18 yaşını doldurmuş öğrenciler MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında kayıt yaptırabilirler.

Kayıt için başvuran adaylardan;
1- Öğrenim belgesi aslı
2- İki adet vesikalık fotoğraf
3- Nüfus cüzdanı örneği
4- Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge
5- 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi istenir.